top of page

Trin 8: Styrk elevernes motivation ved at styrke deres selvopfattelse

Hvad betyder relationen mellem lærer og elever for elevernes motivation? Det har forsker Dorte Ågård undersøgt - dog med udgangspunkt i gymnasieelever og lærere. Hun finder, at elevernes oplevelse af relationen til læreren har afgørende betydning for deres motivation. 

Men hvad er motivation egentlig? I sin afhandling finder Dorte Ågård nemlig ud af, at den opfattelse, som lærere har af, hvad motivation er, slet ikke stemmer overens med det som nyere forskning opfatter som motivation. 

Ifølge Dorte Ågård forstår lærerne i hendes forskning groft sagt motivation, som noget man enten har eller ikke har. Og det handler i høj grad om at “tage sig sammen”. Her ligger ansvaret for motivationen altså udelukkende hos eleverne, som skal “tage sig sammen”.

Men sådan hænger virkeligheden slet ikke sammen. Ifølge Dorte Ågård viser forskning nemlig, at motivation i høj grad påvirkes af elevernes selvopfattelse og af deres erfaringer med at gå i skole. Og her spiller man som lærer selvsagt en kæmpe rolle. Som lærer har man stor indflydelse på, hvordan eleverne opfatter sig selv og på, hvilke erfaringer eleverne får med at gå i skole. Dermed spiller man som lærer en kæmpe rolle i udviklingen af elevers motivation - eller mangel på samme.

 

Som lærer ham man kæmpe indflydelse på sine elevers selvopfattelse og kan påvirke den positivt eller negativt

 

Fordi motivationen påvirkes af erfaringer og selvopfattelse, kan den ændre sig over tid. Står man fx med en elev, der har en negativ selvopfattelse og har dårlige erfaringer med at gå i skole, fx pga dårlige relationer til tidligere lærere, kan man arbejde aktivt med at ændre elevens selvopfattelse ved at give eleven nogle positive erfaringer med at gå i skole. 

Den canadisk-amerikanske psykolog Albert Bandura har arbejdet med, hvordan man kan opbygge menneskers tro på egne evner. Det kan man gøre på følgende måde: 

1) Social overtalelse: At fortælle eleven, at man tror på vedkommende og er sikker på, at han/hun sagtens kan klare det. 

2) Mestringsoplevelser: At give eleven opgaver, som han/hun kan finde ud af og oplever at kunne mestre. 

3) Identifikation med en som lykkes: At præsentere eleven for eksempler på mennesker, som de kan identificere sig med og som er lykkedes.

 

Man bør gøre alle tre ting og gøre dem kontinuerligt, hvis man vil arbejde med at styrke en elevs selvopfattelse.  

Spørg dig selv

  • Hvem tænker jeg, er ansvarlig for, om eleverne er motiverede?
     

  • Hvad gør jeg for at motivere mine elever?
     

  • Hvordan påvirker jeg mine elevers selvopfattelse?
     

  • Tænk på de umotiverede elever; hvilken selvopfattelse tror jeg, at de har? Og hvilke erfaringer har de med at gå i skole? Hvilke erfaringer med at gå i skole giver jeg dem?

Skriv ned

Tænk på én af dine elever, som har problemer med motivationen.
Hvordan kan du konkret give ham/hende nogle positive læringsoplevelser? Tænk i: 

1) Social overtalelse - hvad kunne du fx sige? 

2) at eleven præsenteres for en, han/hun kan identificere sig med, som lykkes. Hvem kunne det være? 

3) Mestringsoplevelse - hvilke opgaver kan du stille, som vil give vedkommende en succesoplevelse? ​

Pige med DIY Robot

Trin 9: Hav klare regler for computer- og mobilbrug

Hvis man som lærer ikke har en tydelig holdning til elevernes computerbrug, kan det af eleverne blive tolket som om, man er ligeglad med, om de deltager i undervisningen eller ej og det virker demotiverende på eleverne.  

Derfor er det vigtigt med en klar strategi for, hvornår eleverne må bruge computere. Det er vigtigt med tidsrum uden computere, fordi computerskærme spærrer for den nonverbale kommunikation, fordi man ikke kigger på hinanden, men ned på sin computerskærm. Dermed svækker for meget computerbrug kontakten mellem lærer og elever.

Studerende tager Eksamen

Trin 10: Indret klasseværelset til gode relationer

Opslåede computerskærme, rækker af borde bagerst i lokalet eller manglende mulighed for at bevæge sig ned bag i lokalet kan gøre det svært for dig at komme tæt på dine elever og dermed opbygge og vedligeholde en personlig kontakt. Indtænk derfor indretningen af klasseværelset og fordelingen af pladser som en del af din klasseledelse og en del af dit relationelle arbejde med eleverne.

Lærer & Student

Trin 11: Sådan ser den gode lærer ud

Den hollandske professor i uddannelse og pædagogik Theo Wubbels har i mere end 25 år forsket i relationerne mellem lærer og elever for at finde ud af, hvordan den perfekte lærer ser ud, og hvordan man som lærer kan skabe det allerbedste læringsmiljø. Hans konklusion er klar: Det bedste læringsmiljø er karakteriseret af en høj grad af styring/klasseledelse med en høj grad af kontakt og tillid til eleverne. Det styrker både elevernes læring og deres motivation.

Ung forretningsmand med kolleger

Trin 12: Forudsætninger for at kunne handle relationskompetent 

Ifølge skoleforsker Louise Klinge skal læreren have opfyldt tre psykologiske behov for at have gode forudsætninger for at kunne handle relationskompetent. Det handler om behovet for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed i jobbet. 

bottom of page