top of page

Trin 7: Skab personlig kontakt til hver enkelt elev

Hvordan giver man sine elever positive selvopfattelser og positive erfaringer med at gå i skole, så deres motivation, trivsel og lyst til læring stiger? Ifølge Dorte Ågård handler det bl.a. om have en personlig kontakt til den enkelte elev. Det er nemlig ikke nok at have et generelt godt forhold til klassen som sådan. Der skal også være en form for personlig kontakt til hver enkelt elev. Dorte Ågård beskriver det således: 

“Det drejer sig om venlighed, smil, øjenkontakt og løbende kontakt i timerne, og det drejer sig om, at læreren er villig til at hjælpe og udtrykker anerkendelse af elevens arbejde. I særlig grad gælder det lærerens opmærksomhed i de sensitive øjeblikke, hvor elever søger lærerens hjælp i en svær situation, enten af personlig art eller om problemer med skolen af en vis alvor". 

Dorte Ågårds forskning viser, at det er helt afgørende, om man udviser empati og forståelse for en elev, der befinder sig i en svær situation. Hvis ikke man udviser forståelse, kan det ødelægge elevens tillid til læreren, og det kan have langtrækkende konsekvenser for elevens forhold til faget og motivationen for at arbejde med det.

Giv noget af dig selv

Unge ta´r ordet er en undersøgelse foretaget af Ballerup Kommune. Den handler om, hvordan man kan styrke unges motivation til at tage en uddannelse. Den viser, at det er meget vigtigt for unge, at de kan mærke personen bag. 

“Voksnes adfærd spiller en anden og større rolle, end mange tror. For unge er det ikke nok at møde en fagperson. Ligegyldigt hvor fagligt professionel dette menneske er. Læreren skal også være til stede som menneske”, står der blandt andet i rapporten. 

Læs om andre læreres erfaringer med at vise eleverne, hvem de er her

Spørg dig selv

  • Oplever jeg at have en personlig kontakt til hver af mine elever? 
     

  • Er der nogle elever, jeg ikke har en personlig kontakt til? Hvorfor ikke? 

Skriv ned

  • Hvem mangler jeg at have personlig kontakt til? 
     

  • Hvad kan jeg konkret gøre for at skabe personlig kontakt til vedkommende? (fx øjenkontakt, smil, spørge ind til fx fritidsaktiviteter)

Drenge på skole

Trin 8: Styrk elevernes motivation ved at styrke deres selvopfattelse 

Forskning viser, at elevernes motivation påvirkes af elevernes selvopfattelse og af deres erfaringer med at gå i skole. Som lærer har man stor indflydelse på, hvordan eleverne opfatter sig selv og på, hvilke erfaringer eleverne får med at gå i skole. Dermed spiller man som lærer en kæmpe rolle i udviklingen af elevers motivation - eller mangel på samme.

Pige med DIY Robot

Trin 9: Hav klare regler for computer- og mobilbrug

Hvis man som lærer ikke har en tydelig holdning til elevernes computerbrug, kan det af eleverne blive tolket som om, man er ligeglad med, om de deltager i undervisningen eller ej og det virker demotiverende på eleverne.  

Derfor er det vigtigt med en klar strategi for, hvornår eleverne må bruge computere. Det er vigtigt med tidsrum uden computere, fordi computerskærme spærrer for den nonverbale kommunikation, fordi man ikke kigger på hinanden, men ned på sin computerskærm. Dermed svækker for meget computerbrug kontakten mellem lærer og elever.

Studerende tager Eksamen

Trin 10: Indret klasseværelset til gode relationer

Opslåede computerskærme, rækker af borde bagerst i lokalet eller manglende mulighed for at bevæge sig ned bag i lokalet kan gøre det svært for dig at komme tæt på dine elever og dermed opbygge og vedligeholde en personlig kontakt. Indtænk derfor indretningen af klasseværelset og fordelingen af pladser som en del af din klasseledelse og en del af dit relationelle arbejde med eleverne.

Lærer & Student

Trin 11: Sådan ser den gode lærer ud

Den hollandske professor i uddannelse og pædagogik Theo Wubbels har i mere end 25 år forsket i relationerne mellem lærer og elever for at finde ud af, hvordan den perfekte lærer ser ud, og hvordan man som lærer kan skabe det allerbedste læringsmiljø. Hans konklusion er klar: Det bedste læringsmiljø er karakteriseret af en høj grad af styring/klasseledelse med en høj grad af kontakt og tillid til eleverne. Det styrker både elevernes læring og deres motivation.

Ung forretningsmand med kolleger

Trin 12: Forudsætninger for at kunne handle relationskompetent 

Ifølge skoleforsker Louise Klinge skal læreren have opfyldt tre psykologiske behov for at have gode forudsætninger for at kunne handle relationskompetent. Det handler om behovet for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed i jobbet. 

bottom of page