top of page

Trin 5: Vær en rollemodel for omsorgsfuld opførsel

Som lærer har man meget stor definitionsmagt - det betyder bl.a.. at det i høj grad er læreren, der afstikker retningen for, hvordan man taler til hinanden og er over for hinanden på. Derfor er det vigtigt, at man som lærer tænker sig selv som en rollemodel. En rollemodel for omsorgsfuld opførsel. Dvs. at man som lærer:

-  viser omsorg og tager hensyn til elevernes behov. Både deres fysiske behov (fx at man ikke beder 8 årige børn om at sidde ned længere end de kan, i den alder, at man giver elever lov til at gå på toilettet, når de skal tisse osv.).

 

- at man viser respekt for sine elever. Fx at man ikke bebrejder og ydmyger, at man anerkender deres oplevelser og meninger og at man indrømmer sine fejl og siger undskyld, hvis man har været urimelig eller har taget fejl. 

 

- møder børnene på en positiv og anerkendende måde

- hjælper børnene med at løse konflikter

Skeln mellem følelse og handling

Den amerikanske psykologiprofessor John Gottman har i over 20 år forsket i, hvordan voksne kan støtte børn i at håndtere deres følelser og indgå i sociale relationer på en postiv måde. Han taler om, at vi som voksne skal optræde som en slags følelsestrænere. 


Følelsestræning handler om at give eleverne lov at mærke deres følelser og huske på, at alle følelser er acceptable – for vi vælger jo ikke selv, hvad vi føler. Derfor skal man aldrig sige, at der ikke er nogen grund til at være ked af det eller sur. Hvis man ikke forstår elevens følelse, kan man fx sige "Jeg kan se, at du er ked af det/sur.. Jeg vil gerne hjælpe dig. Vil du ikke forklare mig, hvorfor du er sur?". 

Og når en elev gør noget, som ikke er okay, er det vigtigt at fokusere på, at det er handlingen - og ikke følelsen - der er forkert og fx sige "Jeg kan godt se, at du er ked af det og vred, men du må ikke kaste med ting". 

Hjælp derefter eleven med at se, hvordan han/hun kan reagere mere hensigtsmæssigt en anden gang, 

Spørg dig selv

  • Anerkender og roser jeg mine elever nok?

  • Hjælper jeg mine elever med at løse konflikter? 

  • Siger jeg undskyld, når jeg har lavet en fejl/gået over stregen?

  • Tager jeg hensyn til elevernes fysiske behov? (fx for at bevæge sig?)

  • Kommer jeg til at bebrejde eller møde nogle elever negativt? 

  • Kommer jeg til at bebrejde elever for de følelser de har, når de gør noget, jeg ikke synes er i orden - frem for at fokusere på handlingen? 

Skriv ned

  • Hvad vi jeg gøre anderledes fremadrettet?

Lærer og elev

Trin 6: Giv eleverne oplevelsen af selvbestemmelse, kompetence og samhørighed

Som mennesker har vi brug for at opleve, at vi har selvbestemmelse, at vi er kompetente, og at vi er en del af et fællesskab. Det gælder også i undervisningen, hvor medbestemmelse, faglige udfordringer, der er tilpasset den enkelte elevs niveau og følelsen af fællesskab er afgørende for, om eleverne trives. 

Unge lærer

Trin 7: Skab personlig kontakt til hver enkelt elev

Det er ikke nok at have et godt forhold til klassen som helhed. Der skal også være en form for personlig kontakt til hver enkelt elev. Forsker Dorte Ågård beskriver det således:

“Det drejer sig om venlighed, smil, øjenkontakt og løbende kontakt i timerne. I særlig grad gælder det lærerens opmærksomhed i de sensitive øjeblikke, hvor elever søger lærerens hjælp i en svær situation, enten af personlig art eller om problemer med skolen af en vis alvor".

Drenge på skole

Trin 8: Styrk elevernes motivation ved at styrke deres selvopfattelse 

Forskning viser, at elevernes motivation påvirkes af elevernes selvopfattelse og af deres erfaringer med at gå i skole. Som lærer har man stor indflydelse på, hvordan eleverne opfatter sig selv og på, hvilke erfaringer eleverne får med at gå i skole. Dermed spiller man som lærer en kæmpe rolle i udviklingen af elevers motivation - eller mangel på samme.

Pige med DIY Robot

Trin 9: Hav klare regler for computer- og mobilbrug

Hvis man som lærer ikke har en tydelig holdning til elevernes computerbrug, kan det af eleverne blive tolket som om, man er ligeglad med, om de deltager i undervisningen eller ej og det virker demotiverende på eleverne.  

Derfor er det vigtigt med en klar strategi for, hvornår eleverne må bruge computere. Det er vigtigt med tidsrum uden computere, fordi computerskærme spærrer for den nonverbale kommunikation, fordi man ikke kigger på hinanden, men ned på sin computerskærm. Dermed svækker for meget computerbrug kontakten mellem lærer og elever.

Studerende tager Eksamen

Trin 10: Indret klasseværelset til gode relationer

Opslåede computerskærme, rækker af borde bagerst i lokalet eller manglende mulighed for at bevæge sig ned bag i lokalet kan gøre det svært for dig at komme tæt på dine elever og dermed opbygge og vedligeholde en personlig kontakt. Indtænk derfor indretningen af klasseværelset og fordelingen af pladser som en del af din klasseledelse og en del af dit relationelle arbejde med eleverne.

Lærer & Student

Trin 11: Sådan ser den gode lærer ud

Den hollandske professor i uddannelse og pædagogik Theo Wubbels har i mere end 25 år forsket i relationerne mellem lærer og elever for at finde ud af, hvordan den perfekte lærer ser ud, og hvordan man som lærer kan skabe det allerbedste læringsmiljø. Hans konklusion er klar: Det bedste læringsmiljø er karakteriseret af en høj grad af styring/klasseledelse med en høj grad af kontakt og tillid til eleverne. Det styrker både elevernes læring og deres motivation.

Ung forretningsmand med kolleger

Trin 12: Forudsætninger for at kunne handle relationskompetent 

Ifølge skoleforsker Louise Klinge skal læreren have opfyldt tre psykologiske behov for at have gode forudsætninger for at kunne handle relationskompetent. Det handler om behovet for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed i jobbet. 

bottom of page