top of page

Trin 6: Giv eleverne oplevelsen af selvbestemmelse, kompetence og samhørighed

De to amerikanske psykologer Deci og Ryan har via deres forskning fundet ud af, at vi som mennesker har tre psykologiske behov, vi skal have opfyldt for, at vi trives. Vi har brug for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed. Det gælder for alle mennesker og således også for elever. 

Ifølge skoleforsker Louise Klinge betyder det, at man i sin undervisning skal tage hensyn til følgende: 

Selvbestemmelse

Selvbestemmelse er at give plads til personligt initiativ og oplevelse af meningsfuldhed

 • Meningsfulde aktiviteter, hvor eleverne kan se værdien af det, de lærer (fx nytteværdien af det/hvad de kan bruge det til i deres eget liv, at det er interessant, sjovt, spændende etc.) 

 • Indbyg altid valgmuligheder

 • Giv plads til at forfølge elevernes initiativer

 • Giv plads til undrende spørgsmål og spontane ytringer

 • Vær villig til at forklare de krav du stiller

 • Tænk i varieret undervisning, der inddrager krop, sanser, følelser og opleveler

 

Kompetence 

Eleverne skal opleve at kunne kunne håndtere de udfordringer, de gives. Opgaverne skal altså passe til deres niveau, og de krav, som stilles i undervisningen (fx til koncentration, sidde stille mv.) skal passe til det, eleverne kan. 

 

Tips:  

 • Vær sikker på, at alle har forstået opgaven

 • Tal så lidt som muligt og skab rum for aktivitet

 • Stil differentierede spørgsmål, så alle har mulighed for at deltage på deres niveau


 

Samhørighed - at være en værdifuld del af et fællesskab

 • Skæld mindre ud

 • Udvis respekt og omsorg for alle elever

 • Vis at alle er vigtige i fællesskabet 

 • Lyt med nærvær

 • Giv eleverne mulighed for at arbejde sammen og have det sjovt så tit som muligt

 • Vis både interesse for eleven og mennesket

Spørg dig selv og skriv ned


Selvbestemmelse

 • Giver jeg mine elever valgmuligheder? Hvis ikke, hvordan kan jeg gøre det? 

 • Er der plads til at forfølge deres initiativer i min undervisning? Hvis ikke, hvordan kan jeg skabe plads til det? 

 • Er der variation i min undervisning ift. arbejdsformer, bevægelse mv.? Hvis ikke, hvordan kan jeg skabe mere variation? 
   

Kompetence

 • I hvor høj grad undervisningsdifferentierer jeg? 

 • Er der elever, der tit har for svært ved opgaverne? Er der elever, der ikke bliver udfordret nok fagligt? Hvis ja, hvordan kan jeg undervisningsdifferentiere mere? 


Samhørighed

 • Giver jeg mig selv tid til at lytte med nærvær og vise interesse for mine elever - som de mennesker de er? Hvis ikke, hvornår vil jeg gøre det?  

 • Giver jeg mine elever mulighed for at arbejde sammen og have det sjovt sammen i min undervisning? Hvis ikke, hvordan kan jeg gøre det?   

Unge lærer

Trin 7: Skab personlig kontakt til hver enkelt elev

Det er ikke nok at have et godt forhold til klassen som helhed. Der skal også være en form for personlig kontakt til hver enkelt elev. Forsker Dorte Ågård beskriver det således:

“Det drejer sig om venlighed, smil, øjenkontakt og løbende kontakt i timerne. I særlig grad gælder det lærerens opmærksomhed i de sensitive øjeblikke, hvor elever søger lærerens hjælp i en svær situation, enten af personlig art eller om problemer med skolen af en vis alvor".

Drenge på skole

Trin 8: Styrk elevernes motivation ved at styrke deres selvopfattelse 

Forskning viser, at elevernes motivation påvirkes af elevernes selvopfattelse og af deres erfaringer med at gå i skole. Som lærer har man stor indflydelse på, hvordan eleverne opfatter sig selv og på, hvilke erfaringer eleverne får med at gå i skole. Dermed spiller man som lærer en kæmpe rolle i udviklingen af elevers motivation - eller mangel på samme.

Pige med DIY Robot

Trin 9: Hav klare regler for computer- og mobilbrug

Hvis man som lærer ikke har en tydelig holdning til elevernes computerbrug, kan det af eleverne blive tolket som om, man er ligeglad med, om de deltager i undervisningen eller ej og det virker demotiverende på eleverne.  

Derfor er det vigtigt med en klar strategi for, hvornår eleverne må bruge computere. Det er vigtigt med tidsrum uden computere, fordi computerskærme spærrer for den nonverbale kommunikation, fordi man ikke kigger på hinanden, men ned på sin computerskærm. Dermed svækker for meget computerbrug kontakten mellem lærer og elever.

Studerende tager Eksamen

Trin 10: Indret klasseværelset til gode relationer

Opslåede computerskærme, rækker af borde bagerst i lokalet eller manglende mulighed for at bevæge sig ned bag i lokalet kan gøre det svært for dig at komme tæt på dine elever og dermed opbygge og vedligeholde en personlig kontakt. Indtænk derfor indretningen af klasseværelset og fordelingen af pladser som en del af din klasseledelse og en del af dit relationelle arbejde med eleverne.

Lærer & Student

Trin 11: Sådan ser den gode lærer ud

Den hollandske professor i uddannelse og pædagogik Theo Wubbels har i mere end 25 år forsket i relationerne mellem lærer og elever for at finde ud af, hvordan den perfekte lærer ser ud, og hvordan man som lærer kan skabe det allerbedste læringsmiljø. Hans konklusion er klar: Det bedste læringsmiljø er karakteriseret af en høj grad af styring/klasseledelse med en høj grad af kontakt og tillid til eleverne. Det styrker både elevernes læring og deres motivation.

Ung forretningsmand med kolleger

Trin 12: Forudsætninger for at kunne handle relationskompetent 

Ifølge skoleforsker Louise Klinge skal læreren have opfyldt tre psykologiske behov for at have gode forudsætninger for at kunne handle relationskompetent. Det handler om behovet for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed i jobbet. 

bottom of page