top of page

Trin 12: Forudsætninger for at kunne handle relationskompetent

Skoleforsker Louise Klinge har opstillet nogle forudsætninger for, at man som lærer kan handle relationskompetent. 

Forudsætningerne tager udgangspunkt i de tre psykologiske behov som psykologerne Deci og Ryan har opstillet for, at man kan trives som menneske, nemlig behovet for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed:  

Selvbestemmelse 

Selvbestemmelse vil sige, at man skal opleve at have noget medbestemmelse i sit arbejdsliv eller at man i hvert fald kan se en mening med de krav, der stilles ovenfra, så man har lyst til at deltage i det. 

Kompetence

Kompetence handler om:  

 • Mulighed for at komme velforberedt til sin undervisning

 • Mulighed for at underviser i fag, man er tryg ved. 

 • Mulighed for at være nærværende i sin undervisning - dvs. ikke blive afbrudt, have muligheder for pauser osv.  

 • Tid til refleksion i løbet af dagen - så man har mulighed for at reflektere over, hvad der skete i klassen og om der er noget, man skal gøre anderledes fremadrettet. 

 • At man kender eleverne, dvs. at man har tilstrækkelig mange timer med sine elever. 

 • At man har en høj grad af viden om børn og læreprocesser, fx at man ved, hvor lang tid et barn kan koncentrere sig, hvor længe det kan sidde stille osv.. 
   

Samhørighed

Samhørighed handler om, at man har det godt med sine kolleger og ledelse og føler sig som en del af et fællesskab. 

Spørg dig selv

 • Er der områder, hvor jeg godt kunne tænke mig mere selvbestemmelse/
  medbestemmelse ift. tilrettelæggelsen og udførelsen af mit arbejde? 

   

 • Oplever jeg at være en del af et kollegialt fællesskab? 
   

 • Oplever jeg, at jeg kan håndtere de opgaver, som jeg bliver bedt om at varetage? 

Skriv ned

 • Hvad skal der til for, at jeg oplever større selvbestemmelse? 
   

 • Hvad skal der til for, at jeg oplever at kunne håndtere de opgaver, jeg bliver bedt om at varetage? 
   

 • Hvad skal der til for, at jeg kan opleve en større samhørighed med mine kolleger/din arbejdsplads? 
   

 • Kan jeg vende nogle af mine overvejelser med mine kolleger eller ledelse? Og i så fald, hvordan vil jeg gøre det?  

bottom of page