top of page

Om Projekt Gode relationer

'Gode relationer' er et projekt om relationskompetence målrettet lærere i grundskolen. Projektet er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Projektets formål er, at du som lærer på en nem og overskuelig måde får adgang til: 

- evidensbaseret viden om det at være relationskompetent

- redskaber til, hvordan du kan styrke din relationskompetence

- viden om hvad du kan få ud af at styrke din relationskompetence (bl.a. i form af øget arbejdsglæde, bedre trivsel hos eleverne, styrket faglighed, mere ro i klasseværelset mv.)

Som led i projektet udbydes 20 gratis relationskompetencekurser, der afholdes over hele landet. 

Kurserne er baseret på dansk og international forskning om relationskompetence. 

Bag projektet står konsulent, underviser og vejleder Krestian Nielsen.

IMG95040srcsetlarge_srcset-small.jpg

Kilder og videre læsning

Teksterne på sitet her bygger på dansk og international forskning, særligt: 

- Louise Klinge, skolekonsulent og forsker, har en ph.d i relationskompetence. Læs evt. mere i hendes bog Relationskompetence.  

- Dorthe Ågård, professor ved Aalborg Universitet, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis. Læs evt. mere i hendes bog Klasseledelse i ungdomsuddannelserne.


- Dansk clearinghouse for uddannelsesforskning (nordenbo m. fl 2008) : Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. Find den her.  

- Theo Wubbels, hollandsk forsker i relationskompetence. Find hans udgivelser her.

- Ryan og Deci, to amerikanske forskere I psykologi, som har udviklet den såkaldte selvbestemmelsesteori. Du kan finde deres videnskabelige artikel om teorien her. 

Læs evt. en dansk forklaring af teorien her.

- Albert Bandura, canadisk professor i psykologi og ophavsmand til teorien om tro på egne evner (Self-Efficacy). Læs evt. mere i hans artikel Self-Efficacy her. For en lettere tilgængelig fremstilling se mere her.

- Per Fibæk Laursen, phd. i pædagogik og professor ved DPU. Har bl.a. udgivet bogen 'Den autentiske lærer´. 

- Goleman, amerikansk professor i psykologi og ophavsmand til begrebet følelsesmæssig intelligens, der bl.a. handler om, hvordan man styrker elevernes sociale kompetencer gennem sin relation til dem.

- Seligman, amerikansk psykolog og førende inden for feltet positiv psykologi. 

- Fred Korthagen, hollandsk forsker, der har forsket I, hvad der karakteriserer en god lærer.  Find Hans publikationer her

- Relationskompetence, Per Fibæk Laursen, Louise Klinge m. fl. - tidsskrift for læreruddannelse og skole, september 2018

- Undervisningsforstyrrende uro i undervisningen - en podcast hvor lektor ved DPU Helle Plauborg fortæller om, hvad forskningen har at sige om uro i undervisningen. Find den her

Du kan også læse om gode råd fra andre lærere her. 

bottom of page