top of page

Om Projekt Gode relationer

'Gode relationer' er et projekt om relationskompetence målrettet lærere i grundskolen. Projektet tilbyder det gratis onlinekursus, som findes på sitet her.. Det er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler og er baseret på dansk og international forskning om relationskompetence. 

Projektets formål er, at du som lærer på en nem og overskuelig måde får adgang til: 

- evidensbaseret viden om det at være relationskompetent

- redskaber til, hvordan du kan styrke din relationskompetence

 

- viden om hvad du kan få ud af at styrke din relationskompetence (bl.a. i form af øget arbejdsglæde, bedre trivsel hos eleverne, styrket faglighed, mere ro i klasseværelset mv.)

Bag projektet står konsulent, underviser og vejleder Krestian Nielsen.

KONTAKT
Har du spørgsmål - så send en besked Mail: 
goderelationer@gmail.com

Kilder og videre læsning

Teksterne på sitet her bygger på dansk og international forskning, særligt: 

- Louise Klinge, skolekonsulent og forsker, har en ph.d i relationskompetence. Læs evt. mere i hendes bog Relationskompetence.  

- Dorthe Ågård, professor ved Aalborg Universitet, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis. Læs evt. mere i hendes bog Klasseledelse i ungdomsuddannelserne.


- Dansk clearinghouse for uddannelsesforskning (nordenbo m. fl 2008) : Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. Find den her.  

- Theo Wubbels, hollandsk forsker i relationskompetence. Find hans udgivelser her.

- Ryan og Deci, to amerikanske forskere I psykologi, som har udviklet den såkaldte selvbestemmelsesteori. Du kan finde deres videnskabelige artikel om teorien her. 

Læs evt. en dansk forklaring af teorien her.

- Albert Bandura, canadisk professor i psykologi og ophavsmand til teorien om tro på egne evner (Self-Efficacy). Læs evt. mere i hans artikel Self-Efficacy her. For en lettere tilgængelig fremstilling se mere her.

- Per Fibæk Laursen, phd. i pædagogik og professor ved DPU. Har bl.a. udgivet bogen 'Den autentiske lærer´. 

- Goleman, amerikansk professor i psykologi og ophavsmand til begrebet følelsesmæssig intelligens, der bl.a. handler om, hvordan man styrker elevernes sociale kompetencer gennem sin relation til dem.

- Seligman, amerikansk psykolog og førende inden for feltet positiv psykologi. 

- Fred Korthagen, hollandsk forsker, der har forsket I, hvad der karakteriserer en god lærer.  Find Hans publikationer her

- Relationskompetence, Per Fibæk Laursen, Louise Klinge m. fl. - tidsskrift for læreruddannelse og skole, september 2018

- Undervisningsforstyrrende uro i undervisningen - en podcast hvor lektor ved DPU Helle Plauborg fortæller om, hvad forskningen har at sige om uro i undervisningen. Find den her

Du kan også læse om gode råd fra andre lærere her. 

bottom of page