top of page

Trin 10: Indret klasseværelset til gode relationer

Noget så lavpraktisk som bordopstillingen i klasseværelset kan have betydning for, hvilke relationer, der kan opstå mellem dig og dine elever. Fx kan opslåede computerskærme, rækker af borde bagerst i lokalet eller manglende mulighed for at bevæge sig ned bag i lokalet gøre det svært for dig at komme tæt på dine elever og dermed opbygge og vedligeholde en personlig kontakt. 

Elever der sidder bagerst i lokalet vil have svært ved at opbygge en personlig kontakt til dig og vil måske få vedligeholdt en i forvejen uheldig selvopfattelse. Indtænk derfor indretningen af klasseværelset og fordelingen af pladser som en del af din klasseledelse og en del af dit relationelle arbejde med eleverne.

Tag kontrol over indretningen

  • Sørg for, at det ikke altid er de samme elever, der sidder bagest. Lav evt. faste pladser for en måned af gangen og så lav nye. 

  • Lad kun computere være slået op, når det er nødvendigt

  • Lav regler for tasker og jakker, så det er så nemt som muligt for dig at bevæge dig rundt i klassen

  • Få ledninger af vejen. Bed fx eleverne sætte computere til opladning på bestemte tidspunkter

Skriv ned

  • Er bordene placeret hensigtsmæssigt?  

  • Hvor ofte vil jeg skifte elevernes pladser? 

  • Hvilke regler vil jeg lave for tasker, jakker og ledninger? 

Lærer & Student

Trin 11: Sådan ser den gode lærer ud

Den hollandske professor i uddannelse og pædagogik Theo Wubbels har i mere end 25 år forsket i relationerne mellem lærer og elever for at finde ud af, hvordan den perfekte lærer ser ud, og hvordan man som lærer kan skabe det allerbedste læringsmiljø. Hans konklusion er klar: Det bedste læringsmiljø er karakteriseret af en høj grad af styring/klasseledelse med en høj grad af kontakt og tillid til eleverne. Det styrker både elevernes læring og deres motivation.

Ung forretningsmand med kolleger

Trin 12: Forudsætninger for at kunne handle relationskompetent 

Ifølge skoleforsker Louise Klinge skal læreren have opfyldt tre psykologiske behov for at have gode forudsætninger for at kunne handle relationskompetent. Det handler om behovet for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed i jobbet. 

bottom of page