top of page

Trin 11: Sådan ser den gode lærer ud

Den hollandske professor i uddannelse og pædagogik Theo Wubbels har i mere end 25 år forsket i relationerne mellem lærer og elever for at finde ud af, hvordan den perfekte lærer ser ud, og hvordan man som lærer kan skabe det allerbedste læringsmiljø. 

Hans konklusion er klar: Det bedste læringsmiljø er karakteriseret af en høj grad af styring/klasseledelse med en høj grad af kontakt og tillid til eleverne. Det styrker både elevernes læring og deres motivation.

 

Sammen med sit forskerteam har han identificeret otte typer af læreradfærd, hvoraf tre er gode, mens de øvrige fem er enten meget dårlige eller dårlige. Se de forskellige typer nedenfor og se, hvilken eller hvilke, der passer bedst på dig. Lærertyperne er arketyper - dvs. ingen lærer passer fuldstændig ind i netop én af typerne. Men ved at se på, hvad man kan genkende fra de enkelte lærertyper, kan man blive opmærksom på sine hensigtsmæssige og mindre hensigtsmæssige handlemåder - og dermed arbejde med, hvad man skal gøre mere af, og hvad man skal gøre mindre af. 

Tre gode lærertyper

Den retningsgivende lærer

Formulerer klare forventninger og mål, er opmærksom på, hvad der foregår i klassen, leder, organiserer, strukturerer, forklarer, fastholder elevernes opmærksomhed. 

Denne lærertype styrker elevernes motivation og læringsudbytte.

Den hjælpsomme lærer

Giver faglig hjælp og støtte, viser interesse, opfører sig venligt, kan joke med eleverne, indgyder eleverne selvtillid og tillid.

Denne lærertype styrker elevernes motivation og læringsudbytte.

Den forstående lærer

Lytter interesseret, viser empati og tillid, er forstående, accepterer undskyldninger, er åben og tålmodig.

Denne lærertype styrker elevernes motivation og læringsudbytte.

Gå til trin 8 >

Tre meget dårlige lærertyper

Den usikre lærer

Giver ikke klare retningslinjer og mål, holder lav profil, undskylder, venter for at se, hvilken vej vinden blæser, indrømmer, at hun tager fejl.

Virker negativt på elevernes motivation og læringsudbytte.

Den utilfredse lærer

Beklager sig over eleverne, viser sin utilfredshed, venter på, at eleverne er stille, ser trist ud og kritiserer.

Virker negativt på elevernes motivation og læringsudbytte

Den vrede lærer

Bliver vred, irettesætter ofte, viser irritation og vrede. Giver, forbud, retter på elever og straffer.

Virker negativt på elevernes motivation og læringsudbytte.

To dårlige lærertyper

Den korrigerende lærer

Holder eleverne i kort snor, kontrollerer, dømmer, sørger for ro, er striks, har klare normer og regler.

Virker ift. elevernes læringsudbytte, men ødelægger fuldstændig elevernes motivation. 

Læreren der tilpasser sig for meget

Lader elever arbejde selvstændigt, griber sjældent ind, giver eleverne frihed og ansvar, accepterer meget.

Virker positivt på elevernes motivation, men læringsudbyttet er ikke stort.

Spørg dig selv

​Hvilken slags lærer er jeg?
 

  • Viser jeg interesse for mine elever? 

  • Skælder jeg tit ud eller kritiserer og bebrejder?

  • Bliver jeg tit usikker, når jeg underviser?

  • Er jeg tålmodig og lyttende?

Skriv ned

  • Er der noget, jeg skal gøre mindre af? Hvad? 

  • Er der noget, jeg skal gøre mere af? Hvad? 

  • Hvad skal der til for, at jeg kan lave de ændringer, jeg ønsker? 

Ung forretningsmand med kolleger

Trin 12: Forudsætninger for at kunne handle relationskompetent 

Ifølge skoleforsker Louise Klinge skal læreren have opfyldt tre psykologiske behov for at have gode forudsætninger for at kunne handle relationskompetent. Det handler om behovet for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed i jobbet. 

bottom of page