top of page

Trin 2: Vis dine elever at du kan lide dem

Ifølge skoleforsker Louise Klinge er det allervigtigste ift. at skabe gode relationer til sine elever, at man viser dem, at man kan lide dem.

Hendes forskning viser nemlig, at eleverne, i lærerens handlinger, afkoder, om læreren kan lide dem, og om læreren vil dem det bedste. Det gælder alle handlinger - både de verbale og de non-verbale, dem der foregår i undervisningen, og dem der foregår uden for undervisningen. Eleverne tolker alle disse handlinger som intentionelle handlinger, der kan bruges til at afkode, om læreren kan lide dem.  

Hvis eleverne kan mærke, at læreren kan lide dem og vil dem det bedste, bliver de trygge. Og når de føler sig trygge, kan de koncentrere sig, og de får lyst til at følge lærerens lederskab. Det betyder, at de accepterer den dagsorden, som læreren sætter for timen. Faktisk viser Louise Klinges forskning, at børn frivilligt retter deres opmærksomhed mod læreren, hvis relationen er god, mens de skal tvinges til at rette deres opmærksomhed mod læreren, hvis de ikke har en god relation til læreren. 

Louise Klinges forskning viser desuden, at det er vigtigt, at hver enkelt elev kan mærke, at han eller hun har betydning for deres lærer.

Måske er det ikke så anderledes med børn end for voksne. For voksne er det også enormt vigtigt, at de føler sig vellidt af ledelsen på deres arbejdsplads og de har som oftest mest lyst til at bakke op om nye initiativer og projekter, hvis de kommer fra en ledelse, der kan lide dem, sætter pris på dem og som de oplever, vil dem det godt. 

Hvis du har en elev, som du ikke kan lide, er det vigtigt at du er professionel og ikke viser det over for eleven. Louise Klinge anbefaler, at du sætter dig sammen med kolleger, som også har eleven og beder dem fortælle nogle af de positive ting ved eleven - så du kan blive opmærksom på nogle af de gode ting ved eleven. 

Se skoleforsker Louise Klinge forklare, hvad der sker, når eleverne mærker, at deres lærer kan lide dem 

Filmen er produceret af Filmkompagniet til projektet 'Lærerens relationskompetence', der er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Spørg dig selv

  • Kan mine elever mærke, om jeg kan lide dem? 

  • Hvordan viser jeg konkret mine elever, at jeg kan lide dem? 

  • Er der nogle af mine elever, jeg ikke kan lide? Kan de mærke det? Hvordan mon de oplever mig? 

Skriv ned

Hvilke elever skal jeg være særligt opmærksom på ift. at signalere, at jeg vil dem det godt? ​

Smilende ung mand

Trin 3: Brug dit kropssprog og toneleje

Skoleforsker Louise Klinge har sat ord på en række greb, man kan bruge for at skabe god stemning og skabe en forbindelse til sine elever. Hun kalder grebene for afstemmere. Det drejer sig fx om venlige ord, smil, klem på skulderen, opadgående toneleje  og placering i øjenhøjde. For at det virker skal det selvfølgelig afstemmes situationen.  Det handler om at afkode eleverne og respondere hensigtsmæssigt.

Kemi Studerende

Trin 4: Forhold dig åbent og nysgerrigt til det, du ikke forstår

Vi ved aldrig helt, hvad der foregår i andre mennesker og der kan være gode grunde til, at en elev handle på en bestemt måde. Forhold dig åbent og nysgerrigt til de handlinger, du ikke forstår og undlad at tænke “hun er jo altid sådan” eller han gør altid sådan”.  Hvis ikke vi opfører nysgerrigt til andre mennesker, vil de ikke relationen med os.

Teahcer på en matematik klasse

Trin 5: Vær en rollemodel for omsorgsfuld opførsel

Det er vigtigt for den gode relation, at du handler omsorgsetisk. Dvs. at du handler med omsorg og respekt overfor dine elever. At du tager hensyn, indrømmer hvis du tager fejl, siger undskyld, når du har trådt forkert, hjælper me dat løse konflikter og imødekommer børnenes fysiske behov. 

Lærer og elev

Trin 6: Giv eleverne oplevelsen af selvbestemmelse, kompetence og samhørighed

Som mennesker har vi brug for at opleve, at vi har selvbestemmelse, at vi er kompetente, og at vi er en del af et fællesskab. Det gælder også i undervisningen, hvor medbestemmelse, faglige udfordringer, der er tilpasset den enkelte elevs niveau og følelsen af fællesskab er afgørende for, om eleverne trives. 

Unge lærer

Trin 7: Skab personlig kontakt til hver enkelt elev

Det er ikke nok at have et godt forhold til klassen som helhed. Der skal også være en form for personlig kontakt til hver enkelt elev. Forsker Dorte Ågård beskriver det således:

“Det drejer sig om venlighed, smil, øjenkontakt og løbende kontakt i timerne. I særlig grad gælder det lærerens opmærksomhed i de sensitive øjeblikke, hvor elever søger lærerens hjælp i en svær situation, enten af personlig art eller om problemer med skolen af en vis alvor".

Drenge på skole

Trin 8: Styrk elevernes motivation ved at styrke deres selvopfattelse 

Forskning viser, at elevernes motivation påvirkes af elevernes selvopfattelse og af deres erfaringer med at gå i skole. Som lærer har man stor indflydelse på, hvordan eleverne opfatter sig selv og på, hvilke erfaringer eleverne får med at gå i skole. Dermed spiller man som lærer en kæmpe rolle i udviklingen af elevers motivation - eller mangel på samme.

Pige med DIY Robot

Trin 9: Hav klare regler for computer- og mobilbrug

Hvis man som lærer ikke har en tydelig holdning til elevernes computerbrug, kan det af eleverne blive tolket som om, man er ligeglad med, om de deltager i undervisningen eller ej og det virker demotiverende på eleverne.  

Derfor er det vigtigt med en klar strategi for, hvornår eleverne må bruge computere. Det er vigtigt med tidsrum uden computere, fordi computerskærme spærrer for den nonverbale kommunikation, fordi man ikke kigger på hinanden, men ned på sin computerskærm. Dermed svækker for meget computerbrug kontakten mellem lærer og elever.

Studerende tager Eksamen

Trin 10: Indret klasseværelset til gode relationer

Opslåede computerskærme, rækker af borde bagerst i lokalet eller manglende mulighed for at bevæge sig ned bag i lokalet kan gøre det svært for dig at komme tæt på dine elever og dermed opbygge og vedligeholde en personlig kontakt. Indtænk derfor indretningen af klasseværelset og fordelingen af pladser som en del af din klasseledelse og en del af dit relationelle arbejde med eleverne.

Lærer & Student

Trin 11: Sådan ser den gode lærer ud

Den hollandske professor i uddannelse og pædagogik Theo Wubbels har i mere end 25 år forsket i relationerne mellem lærer og elever for at finde ud af, hvordan den perfekte lærer ser ud, og hvordan man som lærer kan skabe det allerbedste læringsmiljø. Hans konklusion er klar: Det bedste læringsmiljø er karakteriseret af en høj grad af styring/klasseledelse med en høj grad af kontakt og tillid til eleverne. Det styrker både elevernes læring og deres motivation.

Ung forretningsmand med kolleger

Trin 12: Forudsætninger for at kunne handle relationskompetent 

Ifølge skoleforsker Louise Klinge skal læreren have opfyldt tre psykologiske behov for at have gode forudsætninger for at kunne handle relationskompetent. Det handler om behovet for at opleve selvbestemmelse, kompetence og samhørighed i jobbet. 

bottom of page