top of page

Kurser for lærere

Vi afholder kurser i relationskompetence og workshops i klasseledelse for lærere samt særlige kurser og workshops for undervisere, der kommer uden lærerbaggrund. Vores kurser er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler og er baseret på dansk og international forskning.

Alle vores kurser og workshops tager udgangspunkt i deltagernes konkrete hverdag og på alle vores kurser og workshops går deltagerne derfra med en konkret plan for, hvad de vil have fokus på fremadrettet. 

For spørgsmål ring gerne på 27204730 eller send en mail til goderelationer@gmail.com.

Kursus i relationskompetence for alle skolens lærere

Et tre- eller firetimers kursus afholdt på skolen. 

 

På kurset får I: 
 

- evidensbaseret viden om det at være relationskompetent

- konkrete redskaber til, hvordan man kan styrke sin relationskompetence

Undervejs på kurset reflekterer I over og taler sammen i grupper om, hvilke udfordringer I oplever at have og skriver mulige løsninger ned, således at I alle går derfra med en konkret plan for, hvad I hver især vil have fokus på fremadrettet. 

Kurset koster 9.000 kr. Alle jeres lærere kan deltage. 

"Et rigtig godt kursus der satte begreber på den daglige metodik, man anvender i undervisningen. Kurset gav mulighed for at reflektere over hverdagssituationer og satte overvejelser igang i forhold til de relationer man har til den enkelte elev". 

Underviserne fra Helsingør Privatskole

.

Workshops om klasserumsregler og håndhævelse

Afholdes i Odense, København og Århus 

Send en eller flere lærere afsted på denne tretimers workshop, som afholdes i København, Århus og Odense og lejlighedsvis også uden for de større byer.

På workshoppen får deltagerne lejlighed til at reflektere over, hvilke udfordringer de har med deres klasser, hvilke klasserumsregler de har og hvordan de håndhæver dem. Med udgangspunkt i det, arbejder vi med at udvikle strategier, klasserumsregler og håndhævelsesprincipper, som kan adressere de udfordringer hver enkelt deltager står med. 

Kurset koster 650 kr. pr. deltager. 

Vi afholder kurset hver gang, vi har minimum 10 tilmeldte. Udfyld kontaktboksen og så vender vi tilbage med mulige datoer hurtigst muligt. 

Kurser i relationskompetence i Odense, København og Århus 

Send en eller flere lærere afsted på dette firetimers kursus i relationskompetence, som afholdes i København, Århus og Odense og lejlighedsvis også uden for de større byer.

På kurset får deltagerne:  
 

- evidensbaseret viden om det at være relationskompetent

- konkrete redskaber til, hvordan man kan styrke sin relationskompetence

Undervejs på kurset reflekterer deltagerne over og taler sammen i grupper om, hvilke udfordringer de oplever at have og skriver mulige løsninger ned, således at alle går derfra med en konkret plan for, hvad de hver især vil have fokus på fremadrettet. 

Kurset koster 650 kr. pr. deltager. 

Vi afholder kurset hver gang, vi har minimum 10 tilmeldte. Udfyld kontaktboksen og så vender vi tilbage med mulige datoer hurtigst muligt. 

Workshop om klasserumsregler og håndhævelse for klasseteams

En tretimers workshop på skolen, hvor vi arbejder med klasserumsregler og håndhævelse. 

På workshoppen får I lejlighed til i klasseteams at diskutere, hvilke udfordringer I har med klasserne, hvad I mener, der er behov for af klasserumsregler, hvad I hver især har af regler og hvordan I håndhæver dem. Med udgangspunkt i det, sigter vi mod, at I får udviklet nogle fælles regler, på de områder hvor det giver mening med fælles regler samt at I hver især får reflekteret over og bliver mere bevidste om, hvad der er/skal være af regler i netop jeres timer og hvordan I håndhæver dem. 

Workshoppen koster 8.000 kr. . 

Introkurser for nye lærere

Afholdes i Odense, København og Århus eller hos jer, hvis I kan samle minimum 10 medarbejdere. 

Send en eller flere medarbejdere afsted på dette firetimers introkursus for nye lærere.  

*Kurset afholdes i København, Århus og Odense eller hos jer, hvis I kan samle minimum 10 deltagere. 

På kurset får deltagerne en introduktion til, hvad klasseledelse og relationskompetence er og gennem øvelser og cases bliver de klædt på til bedre at kunne håndtere de udfordringer, der venter dem i klasseværelset. Vi vil særligt have fokus på at skabe gode relationer til eleverne samt på klasserumsregler og håndhævelsen af dem. 

Efter kurset inviteres deltagerne ind et online netværk med de andre deltagerne, så sparringen kan fortsætte der. 

Kurset koster 650 kr. pr. deltager. 

Vi afholder kurset hver gang, vi har minimum 10 tilmeldte. Udfyld kontaktboksen og så vender vi tilbage med mulige datoer hurtigst muligt. 

bottom of page