top of page

KURSER I KØBENHAVN, ÅRHUS OG ODENSE

Introkurser for nyansatte undervisere uden lærerfaglig baggrund 

Send en eller flere medarbejdere afsted på dette firetimers introkursus for nyansatte uden lærerfaglig baggrund. 

På kurset får deltagerne en introduktion til, hvad klasseledelse og relationskompetence er og gennem øvelser og cases bliver de klædt på til bedre at kunne håndtere de udfordringer, der venter dem i klasseværelset. Vi vil særligt have fokus på at skabe gode relationer til eleverne samt på klasserumsregler og håndhævelsen af dem. 

Kurset koster 550 kr. plus moms pr. deltager. 

Vi afholder kurset hver gang, vi har minimum 10 tilmeldte. Kan også holdes hos jer, hvis I selv har 10 deltagere. 

Vores kurser er baseret på

 forskning og tager udgangspunkt i deltagernes konkrete hverdag, så de kommer hjem med en konkret plan for, hvad de vil have fokus på fremadrettet. 

For spørgsmål ring gerne på 27204730 

www.relationskompetent.net

Udviklet med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler 

Klasserumsregler

Send en eller flere lærere afsted på denne tretimers workshop, som afholdes i København, Århus og Odense og lejlighedsvis også uden for de større byer.

På workshoppen får deltagerne lejlighed til at reflektere over, hvilke udfordringer de har med deres klasser, hvilke klasserumsregler de har og hvordan de håndhæver dem. Med udgangspunkt i det, arbejder vi med at udvikle strategier, klasserumsregler og håndhævelsesprincipper, som kan adressere de udfordringer hver enkelt deltager står med. 

Kurset koster 550 kr. plus moms pr. deltager. 

Vi afholder kurset hver gang, vi har minimum 10 tilmeldte.  

Send en eller flere lærere afsted på dette firetimers kursus i relationskompetence, som afholdes i København, Århus og Odense og lejlighedsvis også uden for de større byer.

På kurset får deltagerne:  
 

  • evidensbaseret viden om det at være relationskompetent

  • konkrete redskaber til, hvordan man kan styrke sin relationskompetence

Undervejs på kurset reflekterer deltagerne over og taler sammen i grupper om, hvilke udfordringer de oplever at have og skriver mulige løsninger ned, således at alle går derfra med en konkret plan for, hvad de hver især vil have fokus på fremadrettet. 

Kurset koster 550 kr. plus moms pr. deltager. 

Vi afholder kurset hver gang, vi har minimum 10 tilmeldte.

Relationskompetence 

Gode relationer - kurser for lærere 

Rørmose Parkvej 36

3520 Farum

Tlf: 27204730 
Mail: goderelationer@gmail.com

bottom of page